Ukesbrev 7.-14.9

Her følger en oppsummering av de viktigste rovvilthendelser i Hedmark og Oppland i uka som er gått.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2020

Ulv

Den 5.9. ble det dokumentert en ulv på viltkamera ved Bellingmo i Alvdal kommune. Det går fortsatt sau på utmarksbeite i området. Fylkesmannen ga på bakgrunn av dette fellingstillatelse på en ulv i deler av Alvdal, Stor-Elvdal, Folldal og Rendalen kommuner. Den 10.9. ble det dokumentert ulvespor i Engerdal kommune i Elgåa reinbeitedistrikt. Det ble senere samme ettermiddag dokumentert ulveskader på en reinkalv. Det ble på bakgrunn av dette iverksatt skadefelling på en ulv i deler av Engerdal kommune.

Bjørn

Det har i løpet av uka ikke vært noen hendelser knyttet til bjørn i Innlandet.

Gaupe

SNO dokumenterte den 11.9. et lam tatt av gaupe i Skjåk (Lundagrendi). Skaden var om lag 2 døgn gammel.

Jerv

11.9 ble det felt en hannjerv i Ringebu, og en hannjerv i Rendalen under lisensfelling.

12.9 ble det felt en hunnjerv under lisensfelling i Tynset.

13.9 ble det felt en hannjerv under lisensfelling i Alvdal.

Kongeørn

Det har i løpet av uka ikke vært noen innmeldte hendelser knyttet til kongeørn i Innlandet.