Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalteren åpner for felling av ytterligere en ulv i Kynna-reviret

Deisjø-ulven, bedøvd for flytting fra Elgå
Deisjø-ulven, bedøvd for flytting fra Elgå

Analyser av innsendte prøver har påvist at det er igjen ett dyr i Kynna-flokken. Prøvene viser også at det er minst to dyr i området som ikke tilhører Kynna-flokken. Statsforvalteren har utvidet kvoten i området med ett dyr. Fellingen skal rettes målrettet mot det gjenværende individet fra Kynna-flokken.

Publisert 22.01.2021

Statsforvalteren har utvidet kvoten i Kynna-reviret med ytterligere ett dyr. Totalkvoten er nå på 12, hvorav 11 er felt. Bakgrunnen for utvidelsen er at det er påvist en årsvalp tilhørende Kynna-reviret gjennom DNA-prøver innsamlet av Statens naturoppsyn 18.1.2021 (analysert ferdig den 20.1). Det er også registrert andre dyr (DNA-prøver) innenfor det opprinnelige fellingsområdet som ikke tilhører Kynna-reviret, i tillegg til at det er et par dyr rett nord for fellingsområdet, der DNA-status foreløpig ikke er klarlagt.

 

Fellingen rettes mot det konkrete påviste Kynna-dyret. Statsforvalteren avklarer løpende gjennomføring av fellingsforsøket og avgrensning av fellingsområdet i samråd med fellingsleder.

 

For ytterligere informasjon se tidligere nyhetssak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren kan også kontaktes på vår rovvilttelefon 970 29 840.