Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022

Sau på beite
Foto: Sidsel Røhnebæk.

Det nærmer seg 1. november som er frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt.  Vi inviterer derfor til et webinar den 20. oktober hvor vi gjennomgår hele søknadsskjema og gir tips og råd om hva som bør være med i søknaden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2022

Gjennomgang av søknadsskjema

Vi har erfart at mange søknader er mangelfullt utfylt. Vi inviterte derfor til et digitalt møte/webinar torsdag 20. oktober hvor vi gjennomgikk hele søknadsskjema og ga tips og råd om hva som bør være med i søknaden. Presentasjonen fra webinaret, med gjennomgang av søknadsskjema, finner du under dokumenter på denne siden.

 

Levere inn søknad og vedlegg til søknaden

Søknadsfristen er 1. november 2022 og og det er er et krav at søknaden leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvaletern i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister. Vedleggene bør legges ved den elektroniske søknaden. Dersom det ikke er mulig å få sendt besetningslista og evt. andre vedlegg elektronisk, kan vedleggene sendes på vanlig post, og må være Statsforvalteren i hende innen lørdag 5. november. Manglende eller ufullstendige besetningslister vil medføre avkortning i erstatningen.

Det er viktig at vedlagte besetningsliste er oppdatert og korrekt. En fullstendig besetningsliste skal gi oversikt over følgende:

  • ID-merker (ørenummer) over alle søyer og lam i besetningen
  • Slektskap mellom alle søyer og lam
  • Det skal framgå av besetningslista hvilke dyr du søker erstattet som tapt til fredet rovvilt. I tillegg skal det være oversikt over skade- og dødsårsak for alle skadde/døde dyr i besetningen i løpet av beitesesongen, ikke bare de det søkes erstatning for. Der tapsårsak ikke er kjent må du sette på mest sannsynlige tapsårsak.
  • Merk besetningslistene og eventuelt andre vedlegg med navnet ditt. Dette gjelder spesielt de som sender vedlegg per post.

For de som er medlem av sauekontrollen anbefaler vi å bruke besetningslista kalt «Grunnlag erstatningssøknad» som kan hentes fra Animalia (sauekontrollen).

Se mer informasjon om erstatningsordningen og riktig utfylling av erstatningssøknaden her.