Møte i rovviltnemnda - 2. mai

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 2.mai kl. 12. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta som tilhører via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2022

Saksliste:

- Orienteringer

- Sak 4/22 Kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 Hedmark i 2022-2023

- Sak 5/22 Kvote for betinget skadefelling og  lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2022-2023

- Sak 6/22 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 5 Hedmark i 2022-2023

- Eventuelt

Detaljert innkalling og sakspapirer ligger på denne siden.

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg kan holdes via Teams. Innlegg må meldes til sekretariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen utgangen av 29. april.