Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 2. mai

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 2. mai kl. 10.15. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2022

Saksliste

- Godkjenning av innkalling og saksliste

- Orienteringer

- Fellessak 1/22 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av ulv i 2022/2023

- Møteplan

- Eventuelt

 

Det åpnes for inntil to minutter innlegg i forkant av behandlingen, for organisasjoner som ønsker dette. Innlegget kan holdes via Teams, og man må melde seg til sekretariatet på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no, senest innen utgangen av 29. april.

Mer detaljert innkalling og sakspapirer ligger på denne siden.