Rovviltnemnda i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i gamle Hedmark, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. 

 

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 5:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv, bjørn og jerv når bestandsmålet er nådd. Når bestandsmålet ikke er nådd skal nemnda gi en anbefaling til Miljødirektoratet.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 5 er nådd.
  • Ha dialog med alle berørte parter og interesserte, og bidra til å redusere konfliktnivået.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 5 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Dokumenter fra de siste møtene i rovviltnemnda (fra og med 2021) ligger som nyhetssaker nedenfor.

Gå til tidligere møter i perioden 2014-2020.


Publisert 08.05.2024

Møte i rovviltnemnda- 14. mai 2024

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 5 den 14. mai fra kl. 10.00.


Publisert 06.03.2024

Møte i rovviltnemnda- 12. mars 2024

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 5 den 12. mars fra kl. 9.00.


Publisert 07.02.2024

Møte i rovviltnemnda - 16. februar (endret til kun digitalt møte)

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. februar fra kl. 10.00.

 

Merk at det er endret til kun å gjennomføres digitalt. 


Publisert 04.12.2023

Møte i rovviltnemnda - 7. desember

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 7. desember fra kl. 10.00.

 


Publisert 24.10.2023

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, og særmøte for region 5 - 27. oktober

Det arrangeres fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 27. oktober kl. 10.00. Videre arrangeres det særmøte for rovviltnemnda i region 5 som en forlengelse av fellesmøtet. 


Publisert 14.09.2023

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 18. september

Det arrangeres fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 mandag 18. september kl. 10.15.


Publisert 11.08.2023

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 21. august

Det arrangeres fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 21. august kl. 10.00. 


Publisert 22.06.2023

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 og særmøte i region 5 - 23. juni

Det er fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23. juni, etterfulgt av særmøte i region 5. 

 


Publisert 09.05.2023

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 15. mai

Det er fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 15. mai fra kl. 10.00. 


Publisert 08.05.2023

Møte i rovviltnemnda - 15. mai

Rovviltnemnda i region 5 har møte den 15. mai fra kl. 12.00. 


Publisert 09.03.2023

Møte i rovviltnemnda - 13. mars

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 13. mars fra kl. 9.30.


Publisert 18.01.2023

Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5-Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møte den 19. desember 2022 ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5-Hedmark.


Publisert 16.12.2022

Møte i rovviltnemnda 19. desember

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 19. desember kl. 18.00.


Publisert 14.10.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 21. oktober

Det arrangeres fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 21. oktober fra kl. 09.00. 

 


Publisert 14.10.2022

Møte i rovviltnemnda - 21. oktober

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 21. oktober fra kl. 10.00. 

 


Publisert 08.09.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 12. september

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 mandag 12. september fra kl. 10.00.


Publisert 19.08.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 26. august fra kl. 10.00.


Publisert 09.08.2022

Møte i rovviltnemnda - 15. august

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 15. august fra kl. 08.30.


Publisert 17.06.2022

Møte i rovviltnemnda - 20. juni

Det avholdes digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 20. juni fra kl. 10.00.


Publisert 31.05.2022

Møte i rovviltnemnda - 3. juni

Det avholdes digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 3. juni fra kl. 09.00.


Publisert 31.05.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 3. juni

Det avholdes digitalt fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 3. juni fra kl. 08:30. 


Publisert 26.04.2022

Møte i rovviltnemnda - 2. mai

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 2.mai kl. 12. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta som tilhører via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


Publisert 26.04.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 2. mai

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 2. mai kl. 10.15. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


Publisert 10.03.2022

Møte i rovviltnemnda 16. mars

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. mars kl. 10, på besøkssenter Rovvilt på Koppang. Det er mulig å delta som tilhører på Teams her:

Klikk her for å delta i møtet


Publisert 26.11.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har sendt ut forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 18. januar 2022.


Publisert 05.11.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 11. november

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 11. november kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


Publisert 05.11.2021

Møte i rovviltnemnda 11. november

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 11. november fra kl. 11.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


Publisert 01.10.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 8. oktober

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 8. oktober fra kl. 09.15.

 

 


Publisert 13.09.2021

Møte i rovviltnemnda 16. september

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. september fra kl. 10-10.15. 


Publisert 13.08.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26. august fra kl. 10.15.


Rovviltnemndas sammensetning

Faste medlemmer

Thomas Breen - leder
Mari Gjestvang- nestleder
Mona Cicilie Stormoen
Truls Gihlemoen
Jon Anders Mortensson

Varamedlemmer

Gunn Marit Lindmoen
Ole Mathias Rønaasen
Joakim Ekseth
Svein B. Ørsnes
Elle Merete Mortensson Omma

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

16. februar

12. mars

14. mai

26. juni

23. august

11. september

25. oktober

6. desember