Nettverk om klimatilpasning i gang

I «studio» satt prosjektgruppa med representanter fra Fylkeskommunen, KS, NVE, Hamar kommune og Statsforvalteren
I «studio» satt prosjektgruppa med representanter fra Fylkeskommunen, KS, NVE, Hamar kommune og Statsforvalteren Foto: Jørn Karlsen.

Statsforvalteren har, sammen med Innlandet fylkeskommunen, KS og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tatt initiativ til et klimatilpasningsnettverk for kommunene i Innlandet. Tirsdag 14. juni var det digitalt oppstartmøte i nettverket, som samlet ca. 50 deltakere.

Publisert 22.06.2022

Klimaendringene er allerede i gang, og gir samfunnet store utfordringer. Det er viktig at alle som jobber med samfunnsutvikling på alle forvaltningsnivåer erkjenner at klimaet er i endring, forstår konsekvensene av dette og gjør tiltak for enten å hindre skade eller å utnytte muligheter endringene kan innebære. Kommunene er sentrale i arbeidet med å forberede og tilpasse samfunnet til disse endringene. Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NVE og KS ønsker derfor å videreutvikle dagens samarbeid innen klimatilpasning sammen med kommunene i Innlandet.

Nettverket skal i første rekke være en arena for kommunene, og bidra til å øke bevisstheten om klimatilpasning og heve kompetansen. Gjennom effektivt samarbeid, god dialog og deling av erfaringer er målet å gjøre kommunene i Innlandet enda bedre rustet til å løse sine oppgaver innen klimatilpasning.

I år vil det gjennomføres 2-3 samlinger i nettverket. Samlingene vil bestå av foredrag og casearbeid med tema som deltakerne i nettverket ønsker mer kunnskap om.

På oppstarts-webinaret delte Trøndelag sine erfaringer med et lignende nettverk, og det ble gitt innspill fra kommunene til tema for det videre arbeidet.  

Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet gjennom en tilskuddsordning for klimatilpasning.

Kontaktperson for nettverket hos Statsforvalteren i Innlandet er Jørn Karlsen, fmopjka@statsforvalteren.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner