Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Regjeringen la 16. juni fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi.

Publisert 17.06.2021

Med strategien vil regjeringen omstille næringslivet og forbruket i alle sektorer på en måte som gir mindre press på ressursene, men samtidig nye muligheter for bærekraftig næringsutvikling.

Les mer om strategien på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Hva er sirkulær økonomi?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt.

Les mer her.