19 millioner til klimatiltak i kommunene i Innlandet

Det var rekordstort omfang av søknader om Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser i år. Kommuner i Innlandet fikk støtte til 46 prosjekter og tiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2020

Litt om tiltakene

Mange av tiltakene i Innlandet gjelder arealplanlegging, som arbeid med grønn sentrumsutvikling i Raufoss og Skotterud og planlegging for klimanøytral hyttebygging i Øystre Slidre. Det er også mange som har fått støtte til bygge-prosjekter. Blant annet er det gitt midler til klimavennlig avløpsrenseanlegg i Østre Toten, utslippsfri byggeplass i Gjøvik og til et forprosjekt om rehabilitering av Hanstad skole i Elverum. Kongsvingerregionen har fått 1,47 mill kr til arbeid med klimavennlige anskaffelser.

Mange kommuner faser ut sine fossile tjenestebiler til fordel for fossilfrie biler. Det er gitt støtte til el-ladepunkter til dette i mange kommuner. En rekke kommuner har dannet interkommunale klimanettverk, og disse har fått støtte. En del sykkeltiltak har også fått tilsagn om midler.

En del kommuner er spesielt aktive med et bredt spekter av tiltak. Vang, Gjøvik og Østre Toten har fått midler til flest tiltak, med fire hver.

Som vedlegg til denne saken finner du en detaljert oversikt over tiltakene som fikk støtte i Innlandet i år.

Hva er Klimasats?

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016. Ordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavsutslippssamfunnet. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd. Det var satt av 250 millioner til ordningen i 2020, mer enn i noe annet tidligere år. Miljødirektoratet behandler søknadene.

Les mer om ordningen her.

Kontaktpersoner