Tilskudd til vårens skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut!

Foto: Inger Sundheim Fløistad
Foto: Inger Sundheim Fløistad

Med årets utfordrende vårplantesituasjon og med 1,50 kr tilskudd per plante, oppfordrer Statsforvalteren alle skogeiere til å gjøre det de kan for å få satt ut vårens skogplanter.

Publisert 08.06.2021

Våren er den beste tiden for å plante alle treslag. Dessverre er det pga Covid-19-situasjonen utfordringer med få tak i den arbeidskraften som kreves for å plante ut alle de 35 millioner produserte skogplantene her i landet.

Det meldes fra sentrale næringsaktører at de ikke har arbeidskraft nok til å få plantet hele volumet som ligger klart. Disse står i fare for å måtte kastes. Vi oppfordrer derfor at alle skogeiere som kan, planter i egen regi.

Plantesesongen i år kan for deg som skogeier være viktig. Tidspunkt for planting etter hogst er generelt en til to vekstsesonger. Venter du ytterligere en sesong kan naturlig vegetasjon konkurrere ut skogplantene og/eller det kan bli behov for ytterligere tiltak i skogen, feks sprøyting, flaterydding og suppleringsplanting. Tidlig planting kan både gi bedre vekst og økonomi.

Med enigheten i revidert statsbudsjett om økt tilskudd til skogplanting er det i år enda gunstigere for skogeier å plante selv, med et tilskudd på 1,50 kr per plante. Om du som skogeier i tillegg tar ut lønn over skogfondkontoen kan planteaktiviteten bli svært gunstig.

Statsforvalteren oppfordrer alle som har muligheten til å plante selv. Og ta gjerne med familie, venner eller naboer ut i skogen for et hyggelig og viktig bidrag i skogen.

Ta kontakt med skogbruksleder/virkeskjøper/skogkulturansvarlig i din kommune for kjøp og administrasjon av planter. For refusjon fra skogfond og tilskudd, se informasjon på landbruksdirektoratet sin nettside eller ta kontakt med din kommune. For mer informasjon om planting, følg med på skogkurs sine nettsider, ta et nettkurs fra skogskolen og/eller bruk videomaterialet fra skogkurs sin youtubekanal.

Skogeiers frist for å søke ekstraordinært tilskudd er 01.09.2021

Kontaktpersoner