Bruer

Evenstad bro

Mange bruer tilhørende skogsbilvegnettet i Innlandet trenger vedlikehold eller ombygging.

Bygging og ombygging av bru er søknadspliktig, og godkjenning med vedtak fra kommunen skal foreligge før byggestart. Alle søknader om bygging skal sendes til kommunen hvor tiltaket er planlagt.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og ombygging av bruer. Punktutbedring som bruer, spesielt på hovedvegnettet, vil kunne bli prioritert.

For tømmertransport er både privat og offentlig infrastruktur viktig. Dette er ikke minst viktig når det gjelder bruer, som evenstadbrua i Stor-Elvdal er et eksempel på.

Bygging av midlertidig bru ved skogsdrift

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.08.2015 av Administrator

Bruk av skogfond til midlertidige bruer

Det er åpnet for at ekstra arbeidstimer med å bygge midlertidige bruer kan dekkes med skogfond.