Innlandsskogbruket i tall 2022

Fremside av rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022

Statsforvalteren i Innlandet har laget rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022. Rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.03.2023

Året 2022 bar preg av økt aktivitetsnivå i skogbruket i Innlandet. Det ble satt ny avvirkningsrekord, med 4,82 millioner kubikkmeter tømmer levert, til en verdi av 2,36 milliarder kroner. Avvirkningen i Innlandet utgjorde 42 % av den totale avvirkningen i landet.

Aktivitetsnivået for planting og ungskogpleie økte vesentlig i 2022, noe som er svært positivt. Økningen skyldes for en stor del at det ble større tilgang på utenlandsk arbeidskraft etter at det ble slutt på innreiserestriksjonene knyttet til koronapandemien.

Hele rapporten og tidligere publikasjoner finner du på høyre side.