Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020

Tallene så langt viser at det har vært stor skogkulturaktivitet i Innlandet, og skogkulturtilskuddene har virkelig gått unna.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2020

Potten ble tom, og vel så det...

I den opprinnelige tilskuddsfordelingen fra Landbruksdirektoratet fikk Innlandet tildelt 21,5 mill. kroner til skogkultur og miljøtiltak i 2020. Senere har vi fått en tildeling på ytterligere 4,8 mill. Til tross for at kommunene i Innlandet viste "nøysomhet" da de fastsette tilskuddsnivået for 2020, så ble pengesekken likevel for liten. Til tross for den ekstra tildelingen av tilskudd så viser deg seg at vi har behov for ytterligere 1-1,5 mill. Dermed blir det noen skogeiere som ikke får utbetalt skogkulturtilskuddet før i 2021. Men at behovet for tilskudd er stort er jo bare et tegn på at aktiviteten i Innlandsskogbruket er høy!

Mange skogeiere sto for skogplantinga selv

Plantetilskuddet til vårplanting var et ekstraordinært tilskudd i 2020. Dette var et nasjonalt tiltak for å sikre arbeidskraft til vårplantinga. Andelslagene fikk sine tilskudd direkte fra Landbruksdirektoratet. Der plantearbeidet derimot ble utført av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier ble tilskuddet utbetalt til skogeiers skogfondkonto. Tilskuddet var fastsatt til 1,30 kr/plante. I Innlandet fikk skogeierne utbetalt til sammen nesten 4 mill. kroner i plantetilskudd til vårplanting. Dette vil si at skogeiere og lokale «småentreprenører» plantet litt over 3 mill. planter i årets vårplanting. Her kan vi vel trygt si at skogeierne var med på å ta ansvar i ei vanskelig og utfordrende tid!

Innlandet tar 2/3 av klimamidlene i skogbruket

Det er en nasjonal målsetting om å sikre et skogbruk som gir økt CO2-fangst. Som en del av dette er det etablert tilskuddsordninger til tettere plantinger, og til gjødsling av skog. Begge disse tilskuddsordningene er nå godt etablert. I år har det på nasjonalt nivå vært ca. 24,5 mill. kroner til disposisjon til disse tilskuddsordningene. Skogbruket i Innlandet har tatt godt for seg av denne potten, og ifølge skogfondregnskapet har ca. 15,7 mill. kroner blitt tildelt til skogeiere i Innlandet (11,3 mill. til tettere planting og 4,4 mill. til gjødsling). Dette vil si hele 64 % av den nasjonale potten!

Kontaktpersoner