Tiltakspakka for skogsentreprenørene er på plass

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en ny midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020.  - Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles. Det er stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Tømmerprisene synker og mange skogsentreprenører må redusere eller innstille hogsten rundt om i landet. Det er derfor viktig at vi nå fastsetter denne forskriften slik at skogeiere får et ekstra insitament til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er avsetning for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Fylkesmannen kan etter denne forskriften gi tilskudd til helmekanisert tynning og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader samt taubanedrift som er påbegynt 12. mai 2020 eller senere. Tiltakene skal være skogfaglig forsvarlige. Samtidig skal viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

Forskriften trer i kraft straks. Midlene (50 mill. kroner) til denne ordningen er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 19. juni 2020.

Skogeieren skal søke

Digital søknad og papirskjema er tilgjengelig fra fredag 12.06.2020. Det skal søkes til kommunen som forbereder saken, og videresender til Fylkesmannen som gir tilsagn om tilskudd. Les mer på Landbruksdirektoratet sine sider om hvordan skogeier søker, om saksbehandlingen mv. For spørsmål, ta gjerne kontakt (se Kontaktpersoner).