Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Penger og stablet tømmer

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2021

 

Tidsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info og søknadsskjema

 

25. november

 

Tilskudd til tettere planting (høst)

Generell info: Les mer her

1. desember

 

 

Tilskudd til skogkultur (ungskogspleie, markberedning mm.)

Generell info: Les mer her

1. desember

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2021

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell info: Les mer her

 

 

 

1. desember

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser.

Generell info: Les mer her

 

Søknad

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se info under generelt om den enkelte ordningen). Du kan også registrer søknaden digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmesider eller Alltin.no. Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets satser.