Forlengelse av driftstilskudd i skogbruket

Tynning med uttak av biovirke.
Tynning med uttak av biovirke. Foto: Torfinn Kringlebotn.

De ekstraordinære tiltakene fra i vår for å opprettholde hogstaktiviteten i skogen blir videreført utover i 2021, men med prioriterte tiltak. 

Publisert 05.01.2021

Prioritering av tiltak med restmidlene

I Innlandet sitter vi dermed igjen med ca. 1,85 mill. kroner. Dette er forholdsvis begrenset pott, og vi vil derfor prioritere driftstilskudd til førstegangstynning, samt det som er igjen av taubanedrifter.

I tillegg vil igangsatte drifter som ble søkt, godkjent og igangsatt før 30.11 (siste ordinære frist for utbetalingsanmodning) kunne sluttutbetales.

Følgende frister gjelder for Innlandet

Skogeiers søknadsfrist for å søke tilskudd til førstegangstynning (§ 3) og taubanedrift (§ 5) har vi satt til 31. januar 2021 (skal sendes til kommunen). Frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021.

Viser for øvrig til oppdatert forskrift på Lovdata per 2.12.2020: Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Søknad og saksbehandling

Du søker på ordningen digitalt via Skogfond på nett med innlogging via Altinn.

Her finner du en instruksjonsvideo som forklarer hvordan du skal fylle ut søknaden om driftstilskudd.

Alternativet er å benytte papirskjema Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (LDIR-916) eller Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (LDIR-929). Her finner du skjemaet for Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020. Søknad og utbetalingsanmodning sendes til kommunen.

Viser for øvrig til oppdatert forskrift på Lovdata per 2.12.2020: Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket