Brøttum Almenning får ikke konsesjon på landbrukseiendommer i Stor-Elvdal kommune

Foto: Håvard Pharo Gravdal
Foto: Håvard Pharo Gravdal

Allmenningen kjøpte eiendommene Gammelstu Stai gård og Seljordet gård i 2019. Konsesjonssøknadene ble avslått av kommunen. Statsforvalteren tar ikke klagene fra Brøttum Almenning til følge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2021

Hensynene til driftsmessig gode løsninger og helhetlig ressursforvaltning taler i stor grad mot konsesjon. Vi vurderer også at eiendommene er godt egnet for personlig eierskap og bosetting og at det ikke er fordeler knyttet til allmenningens erverv som taler for å fravike dette.

Det er en landbrukspolitisk målsetting av tradisjonelle landbrukseiendommer i størst mulig grad skal være i personlig eierskap der eieren selv bor på eiendommen. Lovens vilkår for å få konsesjon er ikke oppfylt. Kommunen skal sette en frist for allmenningen til å selge eiendommene til noen som kan få konsesjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.