Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen

Jordbærplukking Foto: Anette Løvlien Vold
Jordbærplukking Foto: Anette Løvlien Vold

For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

 

Publisert 08.04.2021

Ordningen skal gi grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i innhøstingssesongen 2021. Det kan gis erstatning for tapt mengde av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Produksjonssvikten regnes i forhold til foretakets avlingsmengde i normalår.

Les hele saken hos regjeringen.

I 2020 var det fire søknader til ordningen i Innlandet, og tre av dem ble innvilget med en erstatning på til sammen kr 432 512 kr. Alle søknadene gjaldt jordbærproduksjon.

 

Kontaktpersoner