Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau. Fylkesmannen i Innlandet og kommunene har bevilget tilskudd til investering i den digitale løsningen gjennom ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2020

Teknologien består i at dyrene blir utstyrt med klaver med digital teknologi. Lydvarsling og strøm markerer yttergrensen for beiteområdet. Nofence-teknologien ble i år godkjent av Mattilsynet til bruk på storfe og sau. Den er tidligere godkjent til bruk på geit. Brukerne som har testet ut dette i sommer er svært fornøyde – de har kontroll med dyrene og kan styre dyrene dit beite er godt og vekk fra uønskede områder.

Steinar Østgård i Erlien Grunneierlag i Tolga har gjennom flere år jobbet med å få på plass inngjerding av et større utmarksbeiteområde. Sperregjerde skulle bidra til at flere dyr kunne bruke et utmarksbeiteområdet som har svært god beitekvalitet. Sperregjerdeprosjektet ble imidlertid svært omfattende, kostnadskrevende og vanskelig å få gjennomført for de få beitebrukerne som var igjen i området. Fylkesmannen i Innlandet har bevilget tilskudd til investering i sperregjerdet, og sammen med kommunen ble det i år det gitt muligheter for at dette tilskuddet kunne omdisponeres til innkjøp av Nofence-klaver på storfe. Mjølkeprodusent Åsmund Nyvoll er også med på prosjektet og disse to beitebrukerne har i sommer hatt 16 storfe med Nofence-klaver i dette området.

Før dyrene ble sluppet på utmarksbeite gjennomgikk de en «opplæringsfase» på innmark. Dyrene fikk her erfaring med hvordan teknologien fungerer. Lydvarsling og strøm markerer yttergrensen for beiteområdet, og dette ble raskt akseptert og lært av dyrene. Beitebrukerne er svært godt fornøyde. De kan følge med på dyrenes posisjon og bevegelser via mobiltelefonen, og her kan en også flytte yttergrensene for beiteområdet. Nå er det slutt med å måtte dra til nabobygda for å hente hjem storfe på rømmen.

Silje Morønning Bækken og Vegard Bækken i Os har også investert i Nofence-klaver, og 55 voksne sauer med lam som beiter i området øst for Os sentrum går med Nofence-klaver. Disse er en del av en større besetning. Tidligere år var det store utfordringer knyttet til at sauen kom ned i Os sentrum og oppholdt seg ved kommunehuset og idrettsanlegget m.m. I år styrer brukerne beitedyrene opp mot Hummelfjell der det er svært godt beite. Her får dyrene gå i fred og brukerne har god kontroll og kan styre videre beitebruk utover i sesongen. Bækken er svært godt fornøyd med teknologien men er spent på varigheten av klavene. Levetiden til klavene/elektronikken vil ha svært stor innvirkning på investeringskostnadene knyttet til denne teknologien.

Sperregjerder i utmark er ofte svært kostnadskrevende og omfattende å få etablert, og medfører også utfordringer knyttet til ferdsel, vilt og jakt. Fylkesmannen er derfor svært positiv til at denne nye teknologien er tatt i bruk og det er gledelig at dette fungerer så godt, - både på storfe og på sau. Nofence-klavene er en relativt kostnadskrevende investering. Varigheten på klavene og  muligheter for tilskudd vil være avgjørende for hvor omfattende denne teknologien vil bli for beitebrukerne i landet vårt.

Kontaktpersoner