Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2022

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget i samband med jordbruksoppgjøret i 2021. Strategien fremmer en rekke nye tiltak for å styrke jordvernet i den kommunale arealplanleggingen. Ett av disse tiltakene er etablering av en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Det er satt av 1 million kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2022.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. 

Følg denne lenken for å lese mer om tilskuddsordningen, se årets utlysningstekst og for å laste ned søknadsskjema.

Kontaktpersoner