Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Kornåker

Regjeringen la den 8. oktober 2018 fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019 etter anmodning fra Stortinget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2018

- Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdien av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor. Omdisponeringstallene er gledelige og viser at regjeringens tiltak for å nå jordvernmålet som stortinget fastsatte i 2015 er gode nok, uttalte Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 viser at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976. Både Hedmark og Oppland var innenfor jordvernmålet i 2017.

Strategien inneholder 18 tiltak, hvorav 16 er oppdatert fra foregående strategi, og to er nye tiltak.

De to nye tiltakene er:

  1. Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging.
  2. Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord.