Samarbeidskonferansen 2024

Dato:
14. februar 2024 11.00 - 15. februar 2024 14.00
Sted:
Lillehammer hotell
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
15. desember 2023 00.00

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) inviterer med dette statlige virksomheter Innlandet til samarbeidskonferanse på Scandic Lillehammer hotell 14. og 15. februar 2024.

Publisert 27.09.2023

Er du arbeidsgiver eller tillitsvalgt? Vi ønsker at begge parter deltar. Hensikten med konferansen er at både arbeidsgiver og arbeidstaker får samme informasjon og at dere får faglig påfyll som dere kan ta med tilbake til deres arbeidsplass. 

Hovedtema for årets konferanse er: Hvordan drive medbestemmelse og bygge kultur i en desentralisert arbeidshverdag?
Vi vil også komme innom hvordan klart språk kan skape tillit mellom ledere og tillitsvalgte og hvordan kunstig intelligens kan påvirke arbeidshverdagen vår.

Personaldirektør Gisle Norheim kommer. Han er spesielt opptatt av disse konferansene og at arbeidstaker og arbeidsgiver får felles opplæring. Her kan du høre hans oppfordring til å delta på konferansen. 

Helene Uri og Nils Brenna kommer også. De vil fortelle oss om hvordan vi er og hvordan vi som mennesker fungerer sammen - altså spennende foredrag!

Leder fra alle hovesammenslutningene deltar også.

Dette er en konferanse som også alle hovedsammenslutningene i Staten prioriterer og her vil dere få møte ledere fra hovedsammenslutningene.

Konferansen er gratis og utgifter til reise og overnatting blir dekket. Hvis du ikke skal overnatte, eller kun delta en dag, kryss av for dagpakke. Hvis du krysser av for overnatting, så er dagpakkene inkludert.

Påmeldingsfristen er nå ute og konferansen er fulltegnet. Hvis du eventuelt ønsker å stille deg på venteliste, send epost til ingri.dosronningen@statsforvalteren.no 

 

Dato:
14. februar 2024 11.00 - 15. februar 2024 14.00
Sted:
Lillehammer hotell
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
15. desember 2023 00.00

Dokumenter

Hvorfor har vi samarbeidskonferanser?

I hovedtariffavtalene i staten er det satt av midler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte i statlige virksomheter, jf. HTA pkt. 5.3.1. Formålet med midlene er å bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt, blant annet ved å skape en felles forståelse av lov- og avtaleverket. Midlene brukes til å arrangere samarbeidskonferanser rundt om i landet.