Kommuneplankonferanse

Dato:
13. februar 2023 08.00 - 14. februar 2023 16.00
Sted:
Gjøvik
Arrangør:
Forum for kommunal planlegging
Målgruppe:
Kommuneplanleggere

Statsforvalteren i Innlandet er medarrangør ved årets Kommuneplanforanse, i regi av Forum for kommunal planlegging. 

Publisert 17.01.2023

Les mer på FKP sine nettsider: https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/samfunnplanlegging/forum-for-kommunal-planlegging/kommuneplankonferansen-2023/

Dato:
13. februar 2023 08.00 - 14. februar 2023 16.00
Sted:
Gjøvik
Arrangør:
Forum for kommunal planlegging
Målgruppe:
Kommuneplanleggere