Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

Dato:
28. oktober 2021 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Arrangør:
Statped og Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Påmeldingsfrist:
14. oktober 2021 23.00

Fagdag knyttet til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Publisert 23.03.2021

Statped arrangerer i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet fagdag på Lillehammer. Tittelen på fagdagen er Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring - hvordan bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse for å lykkes med inkludering.

Tema for fagtorgene er nært knyttet til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det vil bli presentert faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.  

Fagdagen er gratis.

Informasjon om fagdagen og påmelding til Statped.no ved å følge denne linken

Dato:
28. oktober 2021 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Arrangør:
Statped og Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Påmeldingsfrist:
14. oktober 2021 23.00