Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning

Dato:
11. mai 2021 09.00 - 12. mai 2021 16.00
Sted:
Digital plattform - Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Publisert 19.03.2021

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. Derfor er det viktig å ha kunnskap dersom det avdekkes slike problemer. Målet er at alle som har gjennomført dette kurset skal kunne gi økonomisk rådgivning på et generelt nivå (det vil si nivå 1 til nivå 2, med referanse til Arbeids- og velferdsdirektoratets veiledningsmodul (se vedlegg).

Personer som henvender seg til Nav-kontoret skal kunne få bistand med generell råd og veiledning, samt å kunne bli videreformidlet til en spesialist innen økonomisk rådgivning dersom behovet tilsier det.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV-kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. 

Forkunnskap:

 • Kjennskap til fordypningsmodul «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» (se vedlegg)

Dette er kurset for deg som:

 • Er ansatt i NAV-kontoret og har brukerkontakt uavhengig av statlig eller kommunal ansettelse
 • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver)
 • Er leder for spesialist
 • Har vedtaksmyndighet på området økonomisk rådgivning

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Når bruker skal få tjenesten økonomisk rådgivning
 • Økt bevissthet om rollen som økonomisk rådgiver
 • Kunnskap om de ulike nivå for rådgivningen
 • Kunnskap om hvordan hjelpe brukeren med personlig økonomi
 • Kjennskap til helhetlig løsning av brukerens gjeldssituasjon
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk og utleggspant
 • Kjennskap til pengekrav, mislighold og foreldelse

Foredragsholder på kurset: 

Joo Luraas og Hallvard Øren, Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Basiskurset arrangeres på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Påmelding gjøres via Statsforvalteren i Oslo og Viken, her

Frist for påmelding er fredag 7. mai klokken 12.00. Lenke til kurset og kursmateriale vil bli sendt ut snarlig etter fristens utløp, og senest innen mandag 10. mai klokken 12.00.

Har du praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen ta kontakt med Bjørn Tore Kristiansen eller Mette Vestby.

Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmålet til kurset kan de stilles Joo Luraas eller Hallvard Øren. Kontaktinfo i høyremenyen.

 

Statsforvalteren tilbyr tre ulike kurs for tjenesten økonomisk råd og veiledning.

 • Basiskurs, målgruppe er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 0 til 1, avdekke og forebygge økonomiske problemer og daglig økonomi
 • Grunnkurs, anbefales alle ansatte i Nav-kontoret (både statlige og kommunalt ansatte) særskilt de som har brukerkontakt, og nye spesialister innen økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver). Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 1 til 2, grunnleggende ferdigheter rundt personlig økonomi og gjeldsproblematikk
 • Videregåendekurs, er ment for ansatte i Nav-kontoret som arbeider som spesialist (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver) etter sosialtjenesteloven, er ny som spesialist eller har hovedansvaret for dette fagfeltet. Kurset gir kunnskap som dekker nivå 2 til 3, grunnleggende hverdagsøkonomi til komplisert gjeldsproblematikk

Mer informasjon om kursene og påmelding til disse blir fortløpende lagt ut på Statsforvalterens kursside.

Dato:
11. mai 2021 09.00 - 12. mai 2021 16.00
Sted:
Digital plattform - Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22003630

Mette Vestby og/eller Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no