Kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Dato:
20. april 2021 12.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning

Statsforvalteren inviterer kommunal landbruksforvalting til kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v 20.04. 2021.  Landbruksdirektoratet bidrar som foredragsholdere. 

Det er sendt ut invitasjon til landbruksforvaltningen.

Velkommen!

Publisert 13.04.2021
Dato:
20. april 2021 12.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning