Tilsynskonferansen høsten 2020

Dato:
29. september 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Alle med ansvar for tilsyn og egenkontroll - kommuner og statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannen inviterer til tilsynskonferanse den 29. september 2020 kl 9-11. Møtet vil foregå via Teams, og lenke til pålogging blir tilsendt ved påmelding.

Publisert 11.09.2020

2020 har vært et prøveår på den nye tilsynskalenderen for oss i Innlandet. Kalenderen er det nye verktøyet som skal bidra til å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av ny kommunelov § 30-6 og 30-7. Dialog under planlegging, og helhetlig oversikt over tilsyn og forvaltningskontroller skal legge til rette for bedre rettssikkerhet og bedre tjenester for innbyggerne i Innlandet.

Mål for dagen:

  • Få kunnskap om hverandres arbeid i kommunene og læring på tvers
  • Dele erfaringer fra tilsynskalenderen 2020
  • Dele erfaringer fra tilsyn i koronaens tid

 

 

 

Dato:
29. september 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Alle med ansvar for tilsyn og egenkontroll - kommuner og statlige tilsynsmyndigheter