Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vær Smart! - Kurs i klimatilpasning

Dato:
28. januar 2020 08.30 - 15.45
Sted:
Scandic Ringsaker, Olrud
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Kurset er tverrfaglig og relevant for mange ulike fagområder i kommunen. Vi arrangerer kurset 28. januar 2020 på Scandic Ringsaker. Meld deg på! 

Publisert 06.11.2019

Klimaet er i endring, og kommunene har et ansvar for å redusere konsekvensene. Dette involverer mange fagsektorer.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Alle interesserte er velkomne til å delta, men ansatte i kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland vil bli prioritert ved stor pågang. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Kurset holdes 28. januar 2020 på Scandic Ringsaker, Olrud. Det er i utgangspunktet ingen begrensning på antall deltagere pr kommune, men ved for mange påmeldte kan vi måtte innføre det i etterkant av påmeldingene. Kursavgiften er kr 300 for offentlig ansatte og kr 1200 for andre.

Programmet finnes under fanen "Dokumenter".

Påmelding

Dato:
28. januar 2020 08.30 - 15.45
Sted:
Scandic Ringsaker, Olrud
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.