Møte om samordning av tilsyn og egenkontroll i kommuner

Dato:
21. januar 2020 10:00 - 15:00
Sted:
Idealtomta, Statens hus i Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Publisert 15.11.2019

Kravet til samordning av tilsyn og egenkontroll er forsterket i ny kommunelov. Endringen i kommuneloven medfører at statlige etater og kommuner må ha et tettere samarbeid. Dette for at forvaltningsrevisjoner og tilsyn sees i sammenheng for felles læring og utvikling av tjenester. Kommuneloven sier også at det statlige tilsynet skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner og vurdere den samlete tilsynsmengden i kommunen.

Se det vedlagte programmet og invitasjonen for mer informasjon. Foredragene ligger nedenfor som pdf-dokumenter.

Dato:
21. januar 2020 10:00 - 15:00
Sted:
Idealtomta, Statens hus i Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet