Fagdag om barnekonvensjonen

Dato:
11. november 2019 10.00 - 15.30
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Skoleeier, barnehagemyndighet, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere og ansatte i Fylkeskommunen

Fylkesmannen inviterer til fagsamling 11.november om barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.

Publisert 23.08.2019

Tema for dagen er barnekonvensjonen med spesiell vekt på artikkel 3 og 12 – barns beste og barns rett til å bli hørt.

Dagen ledes av Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet. Fagsamlingen er gratis. Transport og eventuell overnatting må dekkes av hver enkelt deltaker.

Program:

Program Barnekonvensjonen 11. november.PNG

Dato:
11. november 2019 10.00 - 15.30
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Skoleeier, barnehagemyndighet, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere og ansatte i Fylkeskommunen