Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng

Dato:
28. november 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Scandic Ringsaker
Arrangør:
Etikknettverket for helse og omsorgstjenester i Hedmark i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og KS
Målgruppe:
Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark

En spennende fagdag i etikk for alle ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark

Publisert 30.10.2019

Dagen består av aktuelle temaer knyttet til etikk i helse- og omsorgstjenestene, erfaringsdeling og etikkverksted.

Hovedforelsesere er:

  • Einar Øverenget, en av Norges mest anerkjente filosofer, som vil gi et dypere innblikk i spørsmål knyttet til etikk, verdier og kulturutvikling
  • Øyvind Kirkevold, professor ved institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og blant annet forsker ved alderpsykiatrisk forskningssenter, som vil snakke om CRPD - menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Christine Haga Sørlie, hjelpepleier og prest som leder satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS, som vil snakke om hvilken betydning etisk refleksjon og verdibevissthet har for kvalitet, trivsel og samhandling

Pris kr. 300, dette inkluderer lunsj.

Påmeldingsfristen er 1. november.

Se vedlagte dokumenter for påmelding og program.

Dato:
28. november 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Scandic Ringsaker
Arrangør:
Etikknettverket for helse og omsorgstjenester i Hedmark i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og KS
Målgruppe:
Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark