Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen

Dato:
29. oktober 2019 10.00 - 15.30
Sted:
Lillehammer, Scandic hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Ansatte i barnehage

Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen.

Publisert 20.06.2019

"Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn." Rammeplanen kap. 8.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer alle barnehager til Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammelanen. (Fagdagen er gratis)

Vi har med oss Monica Jensen og Lars Nordmo fra Utdanningsdirektoratet som skal presentere Utdanningsdirektoratet sin IKT-plan. De skal lede oss gjennom dagen og gi oss innsikt i hvordan bruke digitale verktøy i arbeid med barn etter rammeplanens føringer.

Digital kompetanse og dømmekraft er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem. På denne fagdagen vil du få presentert ulike verktøy, men også digital kompetanse og dømmekraft.

Foreløpig programmet for dagen:

 

Kl 09.30- 10.00                    Registrering

Kl 10.00- 10.15                    Velkommen

Kl 10.15- 12.00                    IKT Plan V/Utdanningsdirektoratet

Kl 12.00- 13.00                    Lunsj

Kl 13.00- 14.30                    IKT plan fortsetter

Kl 14.30- 15.00                    Praksiseksempler fra Kapp barnehage i Østre Toten                                                                                    kommune av Ann Mathilde Jostad

Ca 1500                               Avrunding av dagen og vel hjem!  

Påmelding

Dato:
29. oktober 2019 10.00 - 15.30
Sted:
Lillehammer, Scandic hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Ansatte i barnehage