AR5 feltkurs

Dato:
13. juni 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Gjøvik; oppmøte i rådhuset
Arrangør:
Fylkesmannen/NIBIO
Målgruppe:
Fagansvarlig innenfor landbruk og saksbehandlere som skal klassifisere og ajourføre AR5 i kommunens eget kartverktøy

Kurset har hovedvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset begynner med teoridel inne, og fortsetter deretter utendørs resten av dagen. 

Publisert 10.05.2019

Det arrangeres to kurs i Oppland og Hedmark i år, og dere kan selv velge kurssted – uavhengig av fylke:

13. juni: Gjøvik, oppmøte: rådhuset
20. juni: Folldal, oppmøte: Gruvekroa, Folldal gruver
Det er ingen deltakeravgift – Fylkesmannen dekker lunsj.

Påmeldingsfrist for begge kursene: 5. juni

Mer om kurset: https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs


Forkunnskaper:

Deltakeren må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Det kan gjøres ved selvstudium, se vedleggene på siden "AR5 foredrag", https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-foredrag.

Kursmateriale:
Mye av stoffet som vil bli gjennomgått på kurset finnes i vedleggene på siden "Klassifikasjonssystem AR5", https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5.

Innhold:
Kurset har hovedvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset begynner med teoridel inne, og fortsetter deretter utendørs resten av dagen. Det blir også lagt opp til en øvingsoppgave med tolking av ortofoto inne, og klassifisering av de samme arealene i felt etterpå. Innholdet blir tilpasset noe etter lokale forhold og behov.

Tema:
- Klassifisering av jordbruksarealer etter arealtype og grunnforhold.
- De viktigste artene av kulturgras og beitetålende urter.
- Jordbruksareal under gjengroing.
- Utarbeidelse av analogt manuskart.
- Forholdet mellom kontinuerlig og periodisk ajourføring av AR5.
- Sammenhengen og forskjellene mellom AR5 og reglene i tilskuddsforvaltning.

Foreløpig program for dagene:
09.30 – 10.30:   Teori
10.30 – 11.30:   Ut i felt
11.30 – 12.00:   Lunsj
11.30 – 14.00:   Befaring i felt
14.00 – 14.15:   Pause/kaffe                   
14.15 – 15.30:   Befaring forts., oppsummering og avslutning

 

Fra Nibio stiller Andreas Mickelson, Anja Ahlstrøm (Hedmark), Kjetil Fadnes (Oppland).

Dato:
13. juni 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Gjøvik; oppmøte i rådhuset
Arrangør:
Fylkesmannen/NIBIO
Målgruppe:
Fagansvarlig innenfor landbruk og saksbehandlere som skal klassifisere og ajourføre AR5 i kommunens eget kartverktøy