Tilsynskalenderen 2023 er samordnet

Statsforvalteren har samordnet 76 tilsyn i kommunene i Innlandet i 2023. Men vær obs, flere planlagte tilsyn vil bli lagt inn etter hvert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2023

Vi viser til vårt brev av 14. desember 2022, Tilsynskalender 2023 på høring, hvor vi ba om tilbakemeldinger vedrørende den foreslåtte tilsynsaktiviteten for kommunene i Innlandet. Vi mottok tre tilbakemeldinger som alle har blitt fulgt opp i ettertid. Vi kan derfor foreløpig fastsette tilsynskalenderen for 2023 slik den foreligger: https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/

Vi ønsker imidlertid å minne om at ikke alle statlige tilsynsmyndigheter har lagt inn sin tilsynsaktivitet, og at det derfor vil bli lagt til et ukjent antall også i løpet av året. Vi anbefaler dere derfor om å følge med på tilsynskalenderen gjennom året for oppdateringer. I tillegg kommer også eventuelle hendelsesbaserte tilsyn som ikke er aktuelle for oppføring i tilsynskalenderen før etter at de er gjennomførte.

Tilsynskonferanser

Vi vil fortsette å invitere til våre halvårlige, digitale tilsynskonferanser rettet mot administrativ ledelse i kommunene, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter til faglig påfyll og tilsynsrelatert dialog. Bruken og utviklingen av tilsynskalenderen som verktøy går vi også gjennom. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på aktuelle temaer dere ønsker å ta opp.