Ordfører- og kommunedirektørmøte 2021: Vil dele bærekraftige, lokale løsninger fra Innlandet

Etter et pandemiår preget av tett samarbeid og samordning, ber Statsforvalteren alle Innlandskommunene med på utviklingsmøte. Her skal vi løfte blikket og dele lokale og bærekraftige løsninger.

Publisert 08.04.2021

Det siste året har Statsforvalteren i Innlandet hatt nærmere 40 samordningsmøter med kommuner, nasjonale og regionale myndigheter i kampen mot pandemien. Men parallelt med den krevende beredskapssituasjonen skal tjenester tilbys, lokalsamfunn videreutvikles og nasjonale forventninger innfris. Godt samspill og dialog mellom kommune, stat og andre aktører er en viktig forutsetning både for å ha god beredskap, og god utvikling av tjenester og lokalsamfunn. Derfor inviterer Statsforvalteren i Innlandet ordførerne og kommunedirektørene til møte 12. april.

Folketall og livskvalitet

Overordnet tema er «bærekraftige Innlandskommuner» der distriktenes demografiutfordringer gis en sentral plass. Innlederne Kristian Aasbrenn og Ulla Higdem ved Høgskolen i Innlandet stiller blant annet spørsmålet «Blir det verre om vi blir færre?», og utfordrer dermed kommunene på andre dimensjoner enn målet om befolkningsvekst.  Videre vil Statsforvalterens barne- og ungdomspanel gi sitt syn på demografiutfordringene, og løfte blikket mot de neste årene.

Bærekraft-løsninger og ideer

Målet med møtet er både å skape dialog og debatt, men også vise frem løsninger, dele erfaringer og inspirere til videre utvikling. Gode kommuneeksempler knyttet til klima, miljø og digitalisering presenteres. Statsforvalteren har bidratt til å realisere flere av disse ved å målrette skjønnsmidler til innovasjon og fornying.

Løsninger fra hele Innlandet

Det blir presentert lokale løsninger fra Gausdal, Gran, Kongsvinger og Gjøvik – samt prosjektene «Sirkulære Solør» og «Klimalab Nord-Gudbrandsdal». Møtet er delt i tre, med demografi som hovedtema i første del, eksempler fra klima- og miljøområdet i del to, og digitalisering som bidragsyter til bærekraftig utvikling som tema i siste del. Heldagsmøtet avvikles også denne gangen digitalt.