Fremtiden i Innlandet: Ungdommen ga råd til kommunetoppene

Skjermbilde kommunemøte og diskusjon med Eli Blakstad og Oda, Margrethe og Johanne fra ungdomspanelet
Skjermbilde kommunemøte og diskusjon med Eli Blakstad og Oda, Margrethe og Johanne fra ungdomspanelet Foto: Karianne Stordal / Statsforvalteren i Innlandet.

Ungdommen var med da over 100 kommunale ledere fra Innlandet møttes for å dele lokale tiltak for å skape bærekraft, bolyst og tilflytting. Dette årlige møtet hos Statsforvalteren skal gi påfyll, læring og inspirasjon. 

Publisert 14.04.2021

Oda Hjelle og Margrethe Myrvold Hegge, begge elever ved Valdres Videregående skole og medlemmer i Statsforvalterens sitt barne og ungdomspanel åpnet møtet med nydeilg sang.

Margrete og Oda fra Valdres vgs og medlemmer av Statsforvalterens barne- og ungdomspanel
Margrete og Oda fra Valdres vgs og medlemmer av Statsforvalterens barne- og ungdomspanel Foto: Valdres vgs.

Ungdommen sto i sentrum da Statsforvalteren arrangerte sitt årlige møte for ordførere og kommunedirektører. Hva kan friste folk til å bosette seg ute i kommunene, og også i mindre sentrale områder? 

Oda, Margrethe og Johanne som sitter i Statsforvalterens barne og ungdomspanel, var opptatt av at det må finnes husvære og aktiviteter der de skal bosette seg i fremtiden men at det også er viktig å bo nær naturen. De mente også at det var viktig at ungdommene får snakke med planleggere i kommunen og at de voksne bruker et språk som ungdommen forstår.

Sammen med ungdommene deltok Kristian Aasbrenn og Ulla Higdem fra Høyskolen i Innlandet. De innledet og utfordret kommunene under temaet: "Blir det verrre om vi blir færre?"

Møtet er en av de største arenaene Statsforvalterene har for å skape dialog og debatt, men også vise frem løsninger, dele erfaringer og inspirere til videre utvikling.

Vi fikk høre om hvordan Gausdal kommune har tatt FNs bærekraftmål og konkretisert disse i sin samfunnsdel i kommuneplanen. «Det sirkulære Solør» som tar skog- og treressursene inn i den «Grønne tidsalder. Smartby Gjøvik som har kommet langt på gode innkjøpsrutiner og har en klimavennlige byggeplasser.

I tillegg delte Gran hvordan de gjennom et systematisk samarbeid mellom brannvesenet, kommune og frivilligheten jobber med et frivillig brannvernkorps for å få et trygt hjem for alle. Prosjektet kom på plass etter inspirasjon fra Statsforvalterens Inspirasjonskorps sitt besøk høsten 2020.

Kongsvinger presenterte sitt arbeid med aldersvennlig boligutvikling med fokus på medvirkning og kunnskapsgrunnlag til inspirasjon for andre kommuner i Innlandet.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule viste frem sin klimalab, et undervisningsprosjekt. KS snakket også om hvordan digitalisering kan bidra til å løse utfordringer fremover. Alle er gode kommuneeksempler knyttet til klima, miljø og digitalisering der våre kommuner fronter utviklingen.

Statsforvalter Knut Storberget pekte på at kommunene i Innlandet er mer robuste enn det som ofte kommer fram i opinionen. Dette har de bevist gjennom håndteringen av pandemien.

-Dessuten blir politikken og samtalen blir mer spennende om vi kan sette dagsorden sjøl, fortsatte Storberget. Statsforvalteren har en rolle i å støtte og veilede kommunene og bidra til utvikle Innlandet.

Storberget takket også barn- og ungepanelet for engasjement og gode og konstruktive innspill til Statsforvalterens arbeid.