Digitalt Rusforum

Rus- og psykisk helsekonferansen i Viken og Innlandet strømmes tirsdag 9. november 2021, klokken 09.00 – 11.30. Påmeldingsfrist er 5. november kl. 15.00.

 

Publisert 21.10.2021

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer årlig Rusforum Innlandet, rus- og psykisk helsetjenestenes møteplass i Innlandet. Dette sammen med Korus-øst (kompetansesenter rus, region øst). Grunnet pandemien vil årets konferanse bli digital. I den forbindelse så har vi samarbeidet med Statsforvalteren i Oslo/Viken og Korus- øst om å produsere en digital versjon av Rusforum.

Påmelding til korus-øst på www.rus-ost.no

Sendingen er digital og YouTube lenke vil sendes dagen før til alle påmeldte.

Sendingen vil være tilgjengelig på våre hjemmesider etter lanseringen 9. november.

Følgende temaer vil belyses:

  • Hilsen fra Statsforvalterne Knut Storberget (Innlandet) og Valgerd Svarstad Haugland (Oslo/Viken)
  • «Fra kreativ galskap til disiplinert skikkelighet» - Et historisk tilbakeblikk på deler av rusfeltet v/ Arne Klyve
  • Fortid – nåtid – fremtid – sentrale endringer i rusfeltet v/ Jan Gunnar Skoftedalen og Arne Klyve
  • Samhandling – hvordan få det til? v/ Marianne Borthen
  • FIKS-gruppa – god samhandling i praksis – reportasje
  • Bolig – et sted for hverdag og Recovery v/ Petter Dahle
  • Sekvensiell behandling ved Veslelien, muligheter og suksesskriterier – reportasje
  • Sofasamtale med Arne Klyve og Torhild Kielland
  • Sagatun Brukerstyrt Senter – vi bygger hverandre i fellesskap – reportasje
  • Gjester i studio –« Hva gjør brukerstyrte tiltak virksomme» v/ Lise Aasmundstad, Dan Viggen og Arne Klyve

Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.