Pass på smittevernet etter ekstremværet "Hans"

Gjøvik har fått kjenne på "Hans".
Foto: Kristina Skamsar.

Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. 

 

Publisert 18.08.2023

Avrenning, kloakk og søppel forurenser vassdragene i Innlandet etter «Hans». Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. Bading i vann som er berørt av flom frarådes.

Følg med på informasjon fra din kommune om drikkevann, badevannskvalitet og opprydding. Ta forholdsregler ved ferdsel langs vassdragene.

Se også Smittevern ved opprydding etter flom - FHI

Kontaktpersoner