Verdens overdosedag

Foto: Myriams Fotos/pixabay.com.

Verdens overdosedag 31. august er en internasjonal markering for å minnes alle de som dør av overdose. Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser samt å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.  Det er en tid for å minne, og en tid for handling.

Publisert 30.08.2022

I Innlandet er det flere kommuner og organisasjoner som arrangerer lokale minnesmarkeringer denne dagen. Se etter lokale utlysninger om arrangementer.

Rusutløste dødsfall knyttet til narkotiske stoffer (overdosedødsfall), falt fra 331 i 2020 til 241 i 2021. Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser dødsårsaksregistrets nye tall. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver dette på sine hjemmesider og viser til en nasjonal nedgang på 27 prosent.

Det er viktig å understreke at vi fortsatt har uønsket høye tall knyttet til overdosedødsfall men en reduksjon som er så stor må kommenteres. Det gikk 241 liv tapt i overdoser i 2021 så jobben og den positive nedgangen i overdosedødsfall må fortsette. Tallene for alkoholrelaterte dødsfall har vært relativt stabile så her har vi en stor jobb å gjøre. Det ble registrert 371 alkoholrelaterte dødsfall var i 2021 ifølge Folkehelseinstituttets artikkel.

Det understrekes at antall det høye antall overdosedødsfall i 2020 og det lave tallet i 2021 kan være knyttet til tilfeldig variasjon men Folkehelseinstituttet sier at nedgangen i 2021 er større enn forventet ut fra en slik forklaring.

Forebyggende arbeid virker

At forebyggende arbeid virker er Innlandet et godt eksempel på i 2021. Vi hadde da en reduksjon i antall overdosedødsfall på 58% sammenlignet med året før (19 dødsfall i 2020 mot 8 dødsfall i 2021).

Reduksjonen av overdosedødsfallene i Innlandet er resultat av et lagarbeid hvor alle som jobber med rusavhengige har jobbet godt og systematisk med overdoseforebyggende arbeid. Som eksempler kan vi nevne at institusjonene og fengslene har særskilt fokus på overdosefarene ved overgangene fra institusjon/fengsel når de med avhengighetsproblematikk skal flytte hjem.  Etablering av FACT team (Fleksible og oppsøkende samhandlingsteam) i 9 regioner i Innlandet gir større bredde i oppfølgingen av de som trenger det og kommunene har sammen med spesialisthelsetjenestene jobbet godt med oppfølgingen av disse og andre pasienter/brukere som har avhengighetsutfordringer som setter dem i fare for overdose.

Nedgangen i overdosetallene i Innlandet viser at tjenestene til mennesker med avhengighetsproblematikk jobber godt og systematisk med overdoseforebyggende arbeid. Medarbeiderne i rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet kan med rette bruke Folkehelseinstituttets tall som indikasjon at det arbeidet som gjøres, gir resultater. Markeringen av Verdens overdosedag er en viktig markering for å minne oss om hvor viktig dette arbeidet er.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner