Rapport fra tilsyn med Sel kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Sel kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.

Publisert 20.12.2021

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Sel kommune i september 2021. Vi undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer over 18 år med diagnosen utviklingshemming, som bor i egen bolig ved Otta brygge, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Tilsynets tema var om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, om personer med utviklingshemming får nødvendig helsehjelp i eget hjem og om kommunen sikrer at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted.

Tilsynet avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenestene var forsvarlige. Vi fant lovbrudd på alle de tre tilsynstemaene. Statsforvalteren har bedt Sel kommune om å legge fram en plan for hvordan lovbruddene skal rettes innen 31.01.2022.

Se hele rapporten her.

Fylkeslegen har tro på at kommunen kan rette opp lovbruddene

– Tilsynet avdekket at Sel kommune ikke hadde gode nok rutiner for systematisk styring og internkontroll. Vi mener dette innebærer en risiko for at svikt kan skje uten at det blir fanget opp av ledelsen, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Vallgårda presiserer at Statsforvalteren har samme mål som kommunen.

– Tilsyn har som formål å bidra til kvalitet og sikkerhet i tjenestene, samt å bidra til at befolkningen har tillitt til helse- og omsorgssektoren. Målet, både for oss og kommunen, er at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Om oppfølgingen videre, uttaler Vallgårda:

– Vi følger nå med på at Sel gjennomfører tiltak som retter opp lovbruddene. Vi vil ha dialog med kommunen fremover, og følge deres arbeid. Kommunen har vært imøtekommende og blant annet bedt om veiledning. Vi har tro på at de kan gjøre et godt arbeid i oppfølgingen av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.