Første samling i Demensnettverk Innlandet gjennomført

Foto: Sabine van Erp/pixabay.com.

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker er slått sammen. Målet er å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet. Nå er første samling gjennomført.

Publisert 12.10.2021

Den første samlingen ble gjennomført 5. oktober. Nettverksmøtet ble arrangert både med fysisk tilstedeværelse på Lillehammer, og ved at deltagere deltok digitalt. Det var til sammen ca. 70 personer som deltok.

Antall personer som har en demenssykdom vil stige drastisk i årene fremover, og det er viktig at kommunene har gode planer for hvordan tjenesten for personer med demens skal kunne tilbys på en forsvarlig og verdig måte. På demenskartet.no vil kommunene kunne gå inn i sin kommune for å se forventet forekomst av personer som i årene fremover vil få en demenssykdom.

Målet med nettverket er å gi deltagerne økt kunnskap, informasjon om nasjonale føringer og å ta opp temaer som er ønsket fra deltagerne. Deltagerne vil gjennom nettverket bli kjent med andre kommuner, og få erfaringsutveksling som man kan dra nytte av i egen kommune.

Temaene for samlingen

Tema for dagen var pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A, som ble gjennomgått av Statsforvalterens seniorrådgiver og jurist Kari Elise Krohn. Krohn gjennomgikk lovteksten og knyttet det til eksempler om hvordan loven anvendes i det daglige.

Spesiallege Bjørn Lichtwarck fra alderspsykriatisk avdeling Sykehuset Innlandet hadde en gjennomgang av samtykkekompetanse. Det ble vist til eksempler om hvordan samtykkekompetanse ble vurdert.

Ergoterapeut Thea C Bredholdt fra Aldring og helse presenterte Veiviser demens. Veiviser demens er et verktøy og til god hjelp for planlegging av tjenestene innen demensomsorg. Veiviseren gir råd og tips for organisering av tjenestene til pasient og pårørende. Den tar for seg temaer fra mistanken om sykdommen oppstår og frem til livets slutt.

Deltagerne arbeidet i grupper, og diskuterte hvordan organisering av tjenesten demensomsorg var i egen kommune.

Tilbakemeldingene som ble gitt av deltagerne som deltok var at dette varen lærerik dag, og flere sa de hadde fått ideer som de ville ta med seg tilbake til tjenesten i egen kommune.