Over 20 millioner til sårbare eldre

To eldre mennesker holder hender.
To eldre mennesker holder hender. Foto: Sabine van Erp/Pixabay.com.

Statsforvalteren har tildelt tilskudd til en rekke kommuner og frivillige organisasjoner i Innlandet. Målet er å motvirke ensomhet og passivitet for de eldre.

Publisert 16.06.2021

Helsedirektoratet utlyste i 2020 tilskuddsordningen tiltakspakke for sårbare eldre. Denne tilskuddsordningen ble videreført i 2021, og hadde i Innlandet søknadsfrist den 31. mars. Tilskuddet er todelt: Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet har som formål å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter er rettet mot eldre personer i institusjoner, og har som formål å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen fikk aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig var at kommunene skulle legger til rette for evt. i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk ble gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

20,5 millioner til fordeling

Statsforvalteren i Innlandet hadde ca. 20,5 millioner kroner til fordeling i 2021. Cirka 7,5 millioner skulle fordeles til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant hjemmeboende, og rundt 13 millioner til fordeling for tiltak rettet mot eldre for personer institusjon.

Vi fikk i tilskuddsordningen til hjemmeboende inn søknader for ca. 19 millioner kroner, mens det for tilskuddet for aktivitetstiltak og besøksvert i institusjon var søknader for ca 15 millioner kroner.

Fordelingen

Disse har fått tilskudd gjennom tilskudds pakken for sårbare eldre:

Kommuner

Ensomhet

Aktivitet og besøksvert

Dovre

250 000

 290 000

Engerdal

 

 165 000

Folldal

 45 000

 

Gausdal

164 000

  200 000

Gjøvik

390 000

  600 000

Gjøvik

300 000

 

Gran

 

  627 000

Grue

300 000

  650 000

Hamar

150 000

  600 000

Hamar

339 600

 

Kongsvinger

 

  480 000

Lesja

442 500

 

Lillehammer

300 000

  800 000

Lom

 

  300 000

Løten

 

  354 500

Nordre land

530 000

  150 000

Nord Aurdal

 

  300 000

Rendalen

143 100

 

Ringebu

 

  307 000

Ringsaker

600 000

1 386 000

Sel

 81 000

  400 000

Sel

 

  278 000

Stange

 

 162 000

Stor Elvdal

 

 115 000

Søndre Land

206 700

 103 000

Stor Aurdal

150 000

 

Sør-Fron

 

 650 000

Sør- Odal

 

 350 000

Vang

12 000

171 650

Vestre Slidre

100 000

205 000

Vestre Toten

214 000

200 000

Vågå

120 000

80 000

Våler

500 000

360 000

Østre Toten

105 000

950 000

Østre Slidre

250 000

150 000

Åsnes

300 000

 

Åsnes

 25 000

 

Norsk kulturarv

300 000

 

Elverum Kirkelige fellesråd

 20 000

 

Åsnes sanitetsforening

  30 000

 

Kongsvinger

Prosjekt hverdagsglede

 20 000

 

Lions Club Ringebu -Fåvang

375 000

 

Balke sanitetsforening

50 000

 

Østre og Vestre Gausdal pensjonistforening-REF Gausdal

100 000

 

Finsals venner

150 000

 

Lunner og Gran brann og redning

200 000