Bare Du - Neste generasjon forebygging

Mobiltelefon som viser aktivitet

Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig kommunikasjonssatsing på levevaner og psykisk helse. Her ses fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn i sammenheng

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.01.2019

Folk flest vet ganske godt at de bør få regelmessig fysisk aktivitet, stumpe røyken, spise sunt og unngå overvekt. Det vanskelige er å få det til. Mange lurer på hvordan de skal gå frem og ønsker hjelp til å endre vaner.

Det er godt dokumentert at endring av levevaner er krevende og at de som får hjelp til endring lykkes bedre enn de som prøver på egenhånd. Fastleger og annet helsepersonell rapporterer at det kan være utfordrende å samtale med pasienter og brukere om levevaner, og tidkrevende å gi god oppfølging. Mange oppgir at de mangler noe reelt å tilby. Med unntak av kommunale frisklivssentraler har det hittil vært lite å henvise til. Helsepersonell har etterlyst trygge, myndighetsgodkjente verktøy.

Digital verktøykasse

Helsedirektoratet har utviklet en serie digitale verktøy for støtte til endring av levevaner og mestring av helseutfordringer. Helsepersonell kan ha nytte av de digitale verktøyene ved at de blant annet kan fungere som "døråpner" for spørsmål og samtaler om levevaner med pasienter og brukere. Det kan være tidsbesparende i en travel hverdag og samtidig gjøre det mulig å gi tidligere hjelp til de som trenger det. De digitale verktøyene kan også fasilitere og forsterke oppfølging mellom konsultasjoner.

I snitt har nå 91 prosent av befolkningen tilgang til smarttelefon, med relativt lav variasjon mellom utdanningsgruppene og ulike aldersgrupper. Det vil være en liten gruppe med store utfordringer som trenger mer omfattende intervensjoner enn kampanjer, informasjon og digitale selvhjelpsverktøy. De har behov for oppfølging av en helt annen karakter og et samspill med helsetjenesten vil være avgjørende. Det kan likevel være en fordel for både pasient og behandler om pasienten kan "få noe i hånda", i form av digitale verktøy som kan hjelpe pasienten å gjøre nødvendige endringer.

Digitale verktøy kan fungere som ren selvhjelp og/eller kombineres med en eller annen grad av oppfølging fra helsepersonell. Fylkesmannen håper alle fastleger og frisklivssentraler i Innlandet sammen med sine brukere og pasienter vil være med å prøve ut de nye verktøyene. Målet er at den digitale verktøykassa skal føre til at flere lykkes med sine endringsprosjekt.

Apper og verktøy som har kommet og kommer i første versjon på helsenorge.no i januar

De digitale verktøyene i Bare Du er bygd på eksisterende dokumentasjon og erfaringer fra liknende tilbud og tjenester. Appene er trygge å bruke og lagrer ikke identifiserbare data.

Aktivitetsappen Gå10

Gå10 er et enkelt verktøy for de som trenger mer fysisk aktivitet og vil ha litt drahjelp. Appen gir mulighet for å sette seg mål, og følge med på utviklingen. Er man lite aktiv fra før, er det å gå både godt nok og det som er lettest å få til. Gå10 registrerer de minuttene du går og gir deg ekstrapoeng når du går i friskt tempo (friskt tempo er definert av internasjonale standarder). Appen er utviklet med tanke på lavest mulig terskel for å komme i gang. Når den registrerer at brukeren stabiliserer seg på 10 daglige frisk minutter lirker den brukeren videre til 2x10 – så 3x10. For de som er lite aktive vil 10 daglige minutter i seg selv gi helsegevinst. Appen er testet på et stort antall brukere og justert slik at flest mulig skal oppleve mestring og lykkes med å oppnå friske minutter daglig. Brukere med særlig lav ganghastighet vil nok ikke så lett oppnå friske minutter men får registrert alle minutter de går totalt.

Heia meg-appen

I denne appen kan man velge om man vil ha hjelp til mer fysisk aktivitet, bedre kosthold, bli mer bevisst ditt alkoholforbruk, stumpe røyken eller få mer hverdagsglede. Heia meg er en universal motivasjonsapp som gir daglige påminnelser og motiverende klapp på skuldra.

Slutta-appen

Slutta gir hjelp til å slutte med røyk og snus. Dette er Norges mest populære helse-app med over 600 000 nedlastinger. Et stort flertall av brukerne oppgir at Slutta appen har bidratt til at de lyktes med å stumpe røyken. Mer informasjon om slutta-appen finnes på slutta.no Her finnes også mer informasjon, tilbud og andre verktøy for snus- og røykeslutt.

Kroppens alder

Dette er en test som gir deg svar på om din kropp biologisk sett er «eldre» eller «yngre» enn det som står på fødselsattesten din. Testen er basert på forskning fra NTNU. Den er testet mot mer avanserte målemetoder og gir et overraskende presist mål på din fysiske form.

Kontaktpersoner