Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.06.2020

Norske smittevernstiltak kan ha ført til en forverret situasjon for barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien. Da landets skoler og barnehager stengte, kan barn og unge ha opplevd at de mistet friheten. De som allerede følte seg isolert kan ha opplevd en forverring etter smitteverntiltakene ble innført. Kunnskapsministeren og barne- og familieministeren har nå sendt brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn og bedt hjelpeapparatet være forberedt. 

Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Arbeidet for å sikre barn og unges rettigheter er høyt prioritert, og krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Kommunenes og fylkeskommunenes tjenester for barn og unge har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på området.

Færre bekymringer gir økt bekymring

Det antas at flere barn og unge som ikke tidligere har blitt utsatt for vold, har opplevd det for første gang etter smitteverntiltakene ble innført. Samtidig har antall meldinger til barnevernstjenesten gått ned.

Regjeringen er bekymret for at barn og unge dermed ikke får hjelpen de trenger. Kommunene blir derfor bedt om å styrke samarbeidet mellom tjenestene. De bes også være forberedt på at det kan komme en økning i antall saker etter hvert som smitteverntiltakene blir mindre strenge, og hjelpeapparatet må være rustet til å møte det.

Restriksjoner endrer situasjonen

Hver sommer opplever noen barn og unge å bli tatt med til utlandet mot sin vilje. Noen etterlates der. Noen barn opplever tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll eller kjønnslemlestelse under oppholdet.

Situasjonen kan bli annerledes i år, ettersom det fremdeles er mange restriksjoner for utenlandsreiser. Hjelpeapparatet har alltid ansvar for å ivareta unge som frykter for et utenlandsforhold, og de må samtidig forebygge og hjelpe barn og unge i Norge. Ofte oppdages saker der unge tas med til utlandet mot sin vilje først etter den unge allerede har reist. Forebygging er derfor viktig og kan bidra til å forhindre at den unge utsettes for forhold som er straffbare i Norge eller som krenker deres rettigheter.

Regjeringen har bedt alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn være forberedt på mulige utfordringer i tiden som kommer, og samtidig redegjort for hva slags ansvar hjelpeapparatet har.

Les mer om beredskap før sommeren i brevet fra kunnskapsministeren og barne- og familieministeren. 

Innlandsnettverket

Fylkesmannen i Innlandet er sammen med flere andre sentrale aktører i Innlandet med i Innlandsnettverket mot vold og overgrep i nære relasjoner. Her samarbeider regionale sektorparter om blant annet å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Arbeidet skal styrke den sektorielle innsatsen, og nettverket skal samarbeide om rammevilkår og økt kunnskap blant annet i hjelpeapparatet i Innlandet.

Les Innlandsnettverkets mandat her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.