Store forsinkelser i behandlingen av barn og unge i BUP

Ung gutt som leser i en bok

Statsforvalteren gjennomførte stikkprøvetilsyn med barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, i Innlandet i juni 2023. Bakgrunnen var bekymring for at barn og unge ikke fikk et sammenhengende forløp i BUP. Dette var basert på enkeltstående klager og funn fra et landsomfattende tilsyn med BUP. Vi fant lovbrudd.

Publisert 20.10.2023

Statsforvalteren fant at ledelsen ikke sørget for at pasientene får oppfylt retten til et sammenhengende forløp. Forsinket behandling medfører en risiko for at pasientene kan få en forverring i tiden de står uten behandling, samt at det også er økt risiko for redusert utsikt til bedring. Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 annet ledd.

Statsforvalteren har bedt sykehusets ledelse om å identifisere hvilke pasienter som står oppført som "ventende uten avtale om ny kontakt". Vi har også bedt sykehuset sette inn øyeblikkelige tiltak for å sikre et sammenhengende utrednings- og behandlingsforløp.