Dialogmøte etter ernæringstilsyn på Lesja sjukeheim

Foto av mennesker.
Dialogmøte på Lesja sjukeheim

I dialogmøtet fortalte kommunen om hvordan de har arbeidet med å rette opp forhold som ble avdekket under høstens tilsyn med ernæring og munnhygiene til pasienter ved Lesja sjukeheim. Alle må jobbe sammen for å få til gode tjenester i kommunen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.05.2023

Dagen gikk med til samtaler mellom kommunens ledelse og ansatte hos Statsforvalteren. Kommunens ledelse beskrev arbeidet som er gjort i etterkant av tilsynet, og hvilke utfordringer de har identifisert. Kommunen og sjukeheimen skal ha gode styringssystemer og praksis skal være i tråd med Nasjonal fagling retningslinje for forebygging av underernæring. Systematisk oppfølging av munnhygiene inngår også i tilsynet.

Sammen foretok vi blant annet stikkprøver i pasientjournaler for å se hva som dokumenteres av ernæringsoppfølging til de pasientene som har behov for det. Vi opplever at dialog er veldig nyttig og at det fører til progresjon i kvalitetsforbedringsarbeidet. Lesja kommune har begynt dette endringsarbeidet og vil ha fokus på det framover. Statsforvalteren fortsetter dialogen med kommunen.

Kontaktpersoner