Dialogmøter Leve hele livet

For informasjon, mobilisering og støtte for gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre som favner bredt og berører mange samfunnsområder

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.08.2019

Fylkesmennene har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet via Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et regionalt samarbeid for gjennomføring av reformen «Leve hele livet», Meld. St. 15 (2017-2018).

 «Leve hele livet» er en satsing som går over 5 år, med oppstart 2019 og varer til og med 2023. Fylkesmannen i Innlandet ønsker en bred involvering, og det er etablert et regionalt støtteapparat som består av Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og KS. Regionalt støtteapparat skal spre kunnskap, følge opp og bistå kommuner og fylkeskommuner til å etablere god praksis innenfor de 5 innsatsområdene som er beskrevet i Meld. St. 15 ( 2017-2018)

De fem innsatsområdene er:

  • Bidra til å utforme et aldersvennlig samfunn
  • Styrke aktivitet og felleskap
  • Etablere gode løsninger for mat og matglede
  • Sikre faglig forsvarlige helsehjelp når det er behov for det
  • Sikre helhet og sammenheng i tjenestetilbudet inkludert ta vare på pårørende

Vi inviterer til dialogmøte med alle kommuner i Hedmark og Oppland hvor temaet er Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Hensikten med dialogmøtet er å informere om kvalitetsreformen, samt få innspill og kunnskap om hvilke områder i Leve hele livet kommunene ønsker å arbeide med, og hva kommunene trenger av støtte og bistand for å få gjennomført tiltakene.


Det er ønskelig at hver kommune møter med representanter fra:

  • Politisk og administrativ ledelse i kommunene
  • Ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren i kommunene
  • Eldrerådet
  • Ansatte i helse- og omsorgssektoren, inkludert tillitsvalgte
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner i kommunene
Dato Sted   Påmelding innen
18. september Tynset Tunnatoriet, Kompetansesenteret 2. september
19. september Otta Thon hotell Otta 2. september
23. september Lillehammer Scandic Lillehammer hotell 2. september
17. oktober Fagernes Scandic Valdres hotell 2. oktober
18. oktober Raufoss Vestre-Toten Rådhus, kommunestyresalen 2. oktober
28. oktober Kirkenær, Grue kommune Skaslien 2. oktober
29.oktober Hamar O'Leary (Viktoria) 2. oktoberKommunene kan selv velge hvilket dialogmøte de ønsker å delta på.

Se vedlagt invitasjon og program for mer informasjon og påmeldig.