Økt utbetaling til fri rettshjelp i 2023

Statsforvalteren i Innlandet utbetalte ca. 6,9 millioner til advokater som ga fri rettshjelp i 2023. Dette er en klar oppgang fra 2022 hvor det ble utbetalt totalt ca. 4,6 millioner. 

Publisert 27.02.2024

I det vesentlige skyldes oppgangen at inntektsgrensene for å få rettshjelp har økt, slik at flere omfattes av ordningen. Noe av økningen må også tilskrives flere saker uten økonomisk behovsprøving. Eksempelvis økte antall utlendingssaker til totalt 217, mot 107 slike saker i 2022. Total utbetaling økte også i saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.

Statsforvalteren behandlet totalt nesten 1000 saker/søknader om fri rettshjelp i 2023, hvorav 653 gjaldt fritt rettsråd som advokaten hadde innvilget. Selv innvilget vi 145 rettsråd og ga bevilling til fri sakførsel i 11 saker for domstolene + utbetaling i 73 saker for kontrollkommisjonen. Det ble dispensert fra de økonomiske vilkårene i 7 saker. Totalt 101 søknader ble helt eller delvis avslått (84 fritt rettsråd og 17 fri saksførsel).

Saksbehandlingstiden varierer noe, men de fleste rettsråd som advokat selv innvilger blir utbetalt innen 2-3 uker. Søknader behandles innen 4-8 uker.

Kontaktpersoner