Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.

Publisert 22.10.2020

- Vi har viktige ting å snakke om som peker fremover, og vi er glade for å få møtt alle 46 kommunene på denne måten, sier Storberget. Det siste halvåret har kontakten mellom kommunene og Fylkesmannen vært tettere enn noensinne, men bare digital – og mest om korona. Nå står det andre saker på dagsordenen, temaer som gjelder de kommunale tjenestene og samarbeidet fremover. Dette er det nyttig å reflektere sammen om, sier fylkesmannen, som synes det er viktig å videreføre den tette kontakten med regionene.

I hver region er det ordførerne, rådmenn/kommunedirektører og opposisjonsledere, samt fagfolk på de aktuelle sakene, som vil møte Fylkesmannen.

Barn og eldre på sakslista

Den eldre befolkningen og deres livskvalitet er et tema i alle regionmøtene. Reformen Leve hele livet, som skal gi et mer aldersvennlig Norge, er godt i gang i kommune-Norge. De små og sårbare er også et fast tema under alle besøkene, fordi det nå jobbes med å forberede den nye barneverns-reformen som skal settes ut i livet om et år. Under alle temaene skal både kommunens og Fylkesmannens fagfolk gi sine innspill før det blir diskutert i plenum.

På flere av møtene vil temaet grønn omstilling og bærekraft også bli diskutert.

Midt-Gudbrandsdalen først i rekken

Det første besøket skjer på Vinstra den 23. oktober. Deretter blir det møter i alle regioner i perioden frem til jul. Regionrådene har bistått med å få i stand møtene og dagsorden, slik at hver region har saker på agendaen som de vil ta opp med Fylkesmannens fagfolk.

Skal møte folk der de er

I hver region er det en bedrift eller et annet miljø som vil ta imot gjestene fra kommune og Fylkesmannen. – Å få høre direkte hva bedrifter, gründere, kulturmiljøer og andre sier, er en viktig grunn til at vi reiser ut, sier Storberget. På Vinstra skal Øyen hjemmebakeri vise frem produksjonen og fortelle om utviklingen etter at de flyttet inn på Sødorptunet. Der kan de handlende se inn i lokalet hvor tradisjonskost som lefse og flatbrød nå blir bakt på et tredvetalls takker. Her går det bokstavelig talt varmt for seg, og bestillingene tikker inn for neste år.

Feirer med nye statsborgere

Som en del av høstens opplegg i regionene har Fylkesmannen også en statsborgerskapsseremoni. Å legge dem lokalt er et grep for å gjøre det lettere for de nye statsborgerne og ordførerne i deres hjemkommuner å delta, samt å ivareta smittevernet. Tidligere har feiringene vært avholdt på Gjøvik og i Elverum. Under den høytidelige seremonien avlegger den nye statsborgeren en ed og mottar en gave, boka «Velkommen som ny statsborger». Hun eller han får ha med seg gjester til et hyggelig arrangement med mat, drikke og taler. Det siste halvannet året er det ca 900 som har fått statsborgerskap i Innlandet.

Godt smittevern

Når det nå blir et fysisk møte og ikke det vanlige digitale, vil godt smittevern være langt fremme i pannebrasken hos arrangør og alle som møtes.

 

 

Bildet av kommunevåpnene i toppen av artikkelen er hentet fra Wikipedia, og kommunenavnene er redigert bort.