Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2019

Fylkesmannen i Innlandet er tildelt midler i 2019 som skal benyttes til svømmeopplæring for barn i barnehager.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. 

Beløpet det kan søkes om per barn er 1850 kroner. 

Her finner du mer informasjon om ordningen fra Utdanningsdirektoratet og søknadsskjema.

Søknaden skal sendes til fminpost@fylkesmannen.no

og merkes 'Svømmeopplæring barnehage'.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende fram til midlene er brukt opp.